Branschrapporten Framtidens jurist – om krav, farhågor och förväntningar på yrket

Hur ser dagens jurister och advokater på denna nya verklighet, sin framtida roll och vilka krav ställer de på sig själva och sina framtida arbetsförhållanden? Detta är några av de grundläggande frågor som Norstedts Juridiks branschrapport, Framtidens jurist, sökt svar på. Undersökningen har besvarats av 3578 svenska och danska jurister och advokater, vilket gör den till den största i sitt slag. ”Norstedts Juridik har följt Sveriges jurister och dess utmaningar på nära håll i över 150 år. Det är med nyfikenhet vi blickar in i framtiden tillsammans med tusentals jurister och advokater. Vi hoppas att rapporten kan ge inspiration och ett nytt perspektiv på en bransch i förändring”, säger Olov Sundström, CEO Norstedts Juridik.

Anpassning nödvändigt för branschen

Rapporten Framtidens jurist visar att en dryg majoritet av respondenterna uppfattar branschen som konservativ samt att en rad faktorer gör det nödvändigt att anpassa sig till en ny verklighet. Den nya verkligheten definieras av två huvudtrender; generella trender såsom teknisk utveckling, globalisering och ökade krav på transparens och kommersiellt värde samt en förändrad attityd till arbetslivet hos de yngre generationerna. ”Det råder ingen tvekan om att arbetsgivare måste tillhandahålla bra work-life balance för att få de bästa och mest kvalificerade juristerna. För dagens yngre jurister är detta inte en förhandlingsfråga, de är ambitiösa och vill jobba hårt men har också ett tydligt fokus på att deras privatliv ska få ta plats”, säger Olov Sundström.

Är dagens juristutbildning framtidssäkrad?

Juristutbildningen verkar ha misslyckats med att följa med i den digitala utvecklingen. 60 procent av respondenterna i åldern 23–29 år anser att universitetens juristutbildning inte förbereder blivande jurister och advokater för den nya teknologiska verkligheten. Här märks en tydlig skillnad mellan åldersgrupperna, då endast 31 procent av de äldre juristerna delar denna åsikt. ”Respondenternas svar väcker många frågor och det kommer att bli intressant att följa hur juristbranschen och universiteten hanterar det. Vi är självklart beredda att diskutera hur vi kan hjälpa framtidens jurister bli redo att möta de ökade krav digitaliseringen medför*, avslutar Olov Sundström.

Siffrorna bakom de viktigaste slutsatserna i rapporten Framtidens jurist:

64% uppfattar juristbranschen som konservativ.

• Större krav på affärsförståelse, globalisering/internationalisering samt AI och automatisering toppar med 65, 64 respektive 60% listan över svar på frågan om vilka omständigheter som kommer att påverka advokatens/juristens roll under de kommande åren.

• Framtida arbetsgivares förmåga att kunna erbjuda en bra work-life balance är med 74% det absolut vanligaste svaret på frågan om vad som kommer att vara avgörande för att kunna locka till sig de bästa juristerna/advokaterna.

• AI/automatisering befaras inte minska behovet av jurister, däremot menar hela 93% att jurister/advokater kommer att behöva större teknisk och digital kompetens i framtiden. Samtidigt tror 82% att kreativitet och problemlösningsförmåga blir allt viktigare egenskaper.

• 78% menar att advokatbyråer som inte anpassar sig till den tekniska utvecklingen riskerar att bli ointressanta på marknaden.

• 68% menar att AI och automatisering kommer att leda till att nya aktörer tar sig in på marknaden och därmed blir nya konkurrenter till de traditionella advokatbyråerna.

• 60% av 23–29-åringarna anser att juristutbildningen inte har följt med i den digitala utvecklingen. Endast 31% av övriga åldersgrupper är av samma åsikt.

För mer information, vänligen kontakta:

Olov Sundström, CEO
Telefon: +46 70 667 66 00
E-post: olov.sundstrom@nj.se  

Caroline Wiroth, PR and Communications Manager
Telefon: +46 72 271 6009
E-post: caroline.wiroth@nj.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2019, kl.10.00 (CEST). 

Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridiks digitala informationstjänst används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. För mer information, besök www.nj.se.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.