“Jag har nu avslutat det uppdrag som jag fick för två år sedan av koncernchefen för Karnov Group Flemming Breinholt”, förklarar Olov Sundström och fortsätter:

”Jag blev då ombedd att leda arbetet med att integrera Karnovs svenska verksamhet med Norstedts Juridik som Karnov förvärvade i januari 2018.  Vi har nu blivit klara med det arbetet och skapat ett starkt sammanslaget företag med en ny organisation, ett gemensamt kunderbjudande och med en nyutvecklad online-plattform som rullades ut till kunderna under hösten. Dessutom har alla anställda samlats i helt nyrenoverade kontorslokaler på Kungsholmen”.

”Jag har varit VD och vice VD för Karnov i Sverige, Norstedts-Pacta och Norstedts Juridik i sammanlagt 32 år. Jag anser att detta är ett utmärkt tillfälle att byta ledning, nu när integrationen är genomförd och Karnov Group dessutom hunnit visa sin förmåga att vara börsnoterat i ett år. Jag har därför beslutat säga upp mig och sluta min anställning i april”, avslutar Olov Sundström.

Karnov Groups koncernchef Flemming Breinholt säger:

”Olov Sundström har gjort ett enastående bra jobb som VD under de år som jag fått förmånen att arbeta tillsammans med honom. Jag vill verkligen tacka honom för allt han gjort för vårt företags framgångar. Vi har nu påbörjat rekryteringen av en ny VD till Norstedts juridik”.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Flemming Breinholt, Tel. +45 3374 1202
  • Olov Sundström, Tel. +46 70 667 66 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2020 kl. 08:00 CET.

Om Norstedts Juridik

Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridiks digitala informationstjänst används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. 

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member/Legal Cross Boarder och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.