För att säkerställa ett ännu kraftigare fokus på den lokala danska marknaden har Karnov Group utsett Niels Munk Hansen (48) till ny VD för koncernens danska verksamheter, vilket ger koncernchefen för hela Karnov Group, Flemming Breinholt, bättre möjlighet att ägna sig åt koncernens tillväxtstrategi.

Niels Munk Hansen driver för närvarande sitt eget konsultbolag inom företagsutveckling och har en gedigen yrkeskarriär, främst från företag och uppdrag i Danmark och Tyskland.  

Fram till 2015 var han Vice President inom den danska statens järnvägsbolag DSB. Han började som bolagets Commercial Director i Tyskland och blev därefter befordrad till Director direkt under DSB:s koncernchef, innan han blev DSB:s Commercial Vice President. Mellan 2005 och 2009 gjorde han en framgångsrik karriär inom den danska energikoncernen DONG Energy Group (nu kallat Ørsted A/S). Där anställdes han som Commercial Advisor, befordrades till Senior Business Developer och sedan till chef för affärsutvecklingsavdelningen inom DONGs division Energy Markets.

Niels Munk Hansen har studerat juridik i både Danmark och Tyskland och har en Master in Law (LL.M.)-examen från Köpenhamns universitet. Han har varit medlem i både det danska och det tyska advokatsamfundet. Han har dessutom en MBA-examen från INSEAD i Frankrike.

Niels Munk Hansen kommer att efterträda Flemming Breinholt som hittills varit chef för Karnovs danska verksamheter. Det har han varit parallellt med att vara chef för hela Karnov-koncernen. Flemming Breinholt förklarar förändringen: “Efter integreringen av Karnov Sweden och Norstedts Juridik och börsnoteringen förra året har vi nu styrka att ytterligare expandera vårt företag, både lokalt och i andra länder. Nu behöver jag kunna ägna mer tid till att driva tillväxten av vårt företag och därför har vi beslutat att stärka vår organisation med en egen VD för våra danska verksamheter. Jag vill hälsa Niels Munk Hansen välkommen till Karnov-koncernen. Jag gläder mig åt att vi lyckats rekrytera en sådan kvalificerad kandidat.”

”Jag är mycket stolt över att få komma till Karnov. Den växande efterfrågan från marknaden på effektiva informationstjänster i kombination med Karnovs banbrytande tekniska lösningar ger våra kunder nya arbetsverktyg och ger Karnov självt nya affärsmöjligheter. Det ska bli spännande att tillföra mina erfarenheter till detta klassiska varumärke och ta vara på alla möjligheter som framtiden erbjuder”, säger Niels Munk Hansen. 

Niels Munk Hansen kommer att tillträda sin nya befattning den 1 april 2020.

För ytterligare upplysningar:

Flemming Breinholt, CEO
+45 3374 1202
flemming.breinholt@karnovgroup.com

Niels Munk Hansen
+45 6022 3771
nmh@auxil.dk

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 08.15 CET den 6 mars 2020.