Alexandra Åquist har en beprövad erfarenhet av att leda verksamhet som riktar sig till legala rådgivningstjänster och beprövad erfarenhet som Sverigechef för en koncern. Denna erfarenhet har hon framför allt fått i sin nuvarande befattning som Sverigechef i Sverige för den tyska ARAG-koncernen och chef för ARAG:s svenska dotterbolag HELP Försäkring. Dotterbolaget erbjuder sina kunder en försäkring som gör det möjligt att använda Jurister som kan företräda försäkringstagarna i domstol i olika ärenden. Juristerna är direkt anställda av HELP Försäkring. 

Som Sverigechef startade Alexandra Åquist ARAG Digital Services som erbjuder legala tjänster och avtal online. ARAG Digital Services erbjuder utkast till avtal som kunderna själva kan fylla i med fakta, allt efter ärende och avtalstyp

Under Alexandra Åquists sex år hos ARAG-koncernen, har HELP Försäkrings kundbas vuxit från 50 000 till 320 000 kunder och bolaget har blivit lönsamt.  

Innan Alexandra Åquist började inom ARAG-koncernen hade hon en framgångsrik karriär, främst inom finansbranschen. Hon har bl.a. varit Account Manager hos SEB, investeringsrådgivare hos Aragon Kapitalförvaltning, kapitalförvaltare hos Folksam och försäljningsdirektör för KPA Pension. Hon har också varit Head of Individual Fundraising hos UNICEF i Sverige. Innan hon började sin yrkesbana, studerade hon juridik vid Stockholms universitet.

Alexandra Åquist kommer att börja sin nya anställning i maj 2020 och efterträda Olov Sundström som lämnar sin anställning den 16 april 2020 efter 32 år i Norstedts Juridik och dess bolag. Under tiden på ungefär en månad innan Alexandra Åquist börjar sitt nya jobb, kommer Karnovs koncernchef, Flemming Breinholt, att vara tillförordad VD för Norstedts Juridik.

”Jag är glad och mycket motiverad att få möjligheten att komma till Norstedts Juridik och vara med om företagets fortsatta utveckling”, säger Alexandra Åquist och tillägger. “Norstedts Juridik är ett klassiskt varumärke och ett företag med imponerande kompetens och erfarenhet hos sina anställda. Dessutom är Norstedts Juridik tekniskt väl utvecklat att tillgodose kundernas nuvarande och framtida behov av att snabbt få tillgång till juridisk information och arbetsmetoder. Detta är en kombination som är unik på marknaden idag.”

Karnovs koncernchef Flemming Breinholt säger: “Jag vill hälsa Alexandra välkommen till Karnov Group. Jag är nöjd att vi lyckats hitta en så kvalificerad kandidat att efterträda Olov Sundström och att perioden mellan att Olov slutar och Alexandra börjar bara blir ungefär en månad.”
 

For ytterligare upplysningar:

Flemming Breinholt, Koncernchef
+45 3374 1202
flemming.breinholt@karnovgroup.com

Alexandra Åquist
+46 70 278 05 04
sandra.aquist@bredband.net

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 11.30 CET den 14 februari 2020.