Under juni 2022 har 169 971 C-aktier, som tidigare emitterats och återköpts inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTIP 2019, vilket beslutats om vid extra bolagsstämma i april 2019, omvandlats till stamaktier. Antalet stamaktier har därmed ökat med 169 971 aktier och antal C-aktier har minskats med lika många aktier. Antalet röster har ökat med 152 973,9 röster.

Det totala antalet aktier består av 107 846 671 stamaktier, med ett röstvärde om en röst per aktie, och 255 376 C-aktier, med ett röstvärde om en tiondels röst per aktie.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 30 juni 2022.

 

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Toulouse, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 878 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.