Vidare föreslår valberedningen ett oförändrat antal styrelseledamöter. Övriga förslag från valberedningen och valberedningens motiverande yttrande kommer att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.  

Karnov Groups valberedning inför årsstämman 2021 består av Magnus Mandersson, styrelseordförande i Karnov Group, samt representanter från stora aktieägare: Michael Oliveros, ordförande i valberedningen (M&G Investments), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur).

För ytterligare upplysningar:
För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta valberedningen genom Erik Berggren, per telefon +45 52 19 65 52 eller e-post erik.berggren@karnovgroup.com.

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 11:00 CET den 8 februari 2021.