Ted Keith (född 1987) är partner och fondförvaltare på Long Path Partners. Long Path Partners är ett amerikanskt investmentbolag med en portfölj av högkvalitativa, stabila bolag. Ted Keith har mer än 15 års erfarenhet av att investera i bolag verksamma inom samma bransch som Karnov Group. Ted Keith har en kandidatexamen från Massachusetts Institute of Technology och en MBA från Harvard Business School. Han är även föreläsare på MIT Sloan. Tidigare har han arbetat på bl.a. Blackstone Group och Berkshire Partners.        

Ted Keith kommer att tillföra värdefulla erfarenheter från finansmarknaden till Karnov Groups styrelse. Han kommer även vara ett starkt stöd till ledningen i arbetet att realisera vår affärsstrategi”, kommenterar Magnus Mandersson, styrelseordförande i Karnov Group.

Long Path Partners har stark tilltro till Karnov Group och har följt bolaget som större aktieägare de senaste åren. Jag ser fram emot att bidra med mina kunskaper och erfarenheter i styrelsearbetet”, tillägger Ted Keith.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

För ytterligare upplysningar och kontaktperson till valberedningen:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 07.45 CEST den 13 september 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.