Risk hänförlig till den globala Covid-19-pandemin

Den pågående COVID-19-pandemin förväntas påverka alla globala marknader. Karnov följer regelbundet situationen. Karnov är verksamt på marknaderna för legal information och skatt i Danmark och Sverige. Dessa marknader omfattar bland annat online-databastjänster, tryckta informationskällor, mjukvara för juridisk praxis och juridiska utbildningskurser. Produkterna och tjänsterna erbjuds vanligtvis till advokatbyråer, skatte- och redovisningsföretag, företag inom olika branscher och den offentliga sektorn, inklusive domstolar, bibliotek, universitet och andra offentliga myndigheter och kommuner.

Baserat på marknadens karaktär och de produkter som erbjuds, i kombination med koncernens affärsmodell med cirka 85 % prenumerationsbaserade intäkter, bedömer koncernen att viruset inte kommer att ha någon inverkan på onlineintäkter på kort sikt. För koncernens icke-prenumerationsbaserade offline-verksamhet, främst böcker och försäljning av juridiska utbildningskurser, förväntas viruset ha en viss effekt på kort sikt. Effekten förväntas dock ha en icke-betydande inverkan som till viss del kommer att kompenseras av senare perioder.

 

För ytterligare upplysningar:

Flemming Breinholt, CEO

+45 3374 1202

flemming.breinholt@karnovgroup.com

 

Dora Brink Clausen, CFO

+45 3374 1248

dora.brink.clausen@karnovgroup.com

 

Mats Ödman, Head of IR

+46 70 832 09 33

mats.odman@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 15.00 CET den 26 mars 2020.