• Bättre beslut, snabbare.

  Med Karnov Group får du vägledning till rätt beslut. Varje gång.

Lokal kunskap

Internationell räckvidd

Den legala normen

Partner inom information

 • Karnov-Group
  24 april, 2019

  Meddelande om stabiliseringsåtgärder

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
  Läs mer
 • 11 april, 2019

  Första dag för handel av aktier i Karnov på Nasdaq Stockholm

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
  Läs mer
 • 60,000 +

  användare

 • 1,500 +

  specialister

 • 240 +

  medarbetare

Om Karnov Group

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö, hälsa och säkerhet i Danmark och Sverige. Med starka varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member, och Forlaget Andersen, tillhandahåller vi kunskap och insikter till över 60 000 användare – varje dag. Med kontor spridda över Danmark och Sverige har Karnov Group cirka 240 anställda. Karnovs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (Mid Cap).

>150 års historia

Karnov Group är grundat på en mans övertygelse; att tillgång till lagen är grundläggande för alla framstående samhällen. Vår historia stäcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden, i både Danmark och Sverige. Över tiden har vi utvecklats från ett traditionellt förlag till en digital informationsleverantör.