• Bättre beslut, snabbare.

  Med Karnov Group får du vägledning till rätt beslut. Varje gång.

Lokal kunskap

Internationell räckvidd

Den legala normen

Partner inom information

Senaste rapportpresentationen

Årsredovisning 2023

Årsredovisningen för 2023 distribuerades 22 mars, 2024. Års- och koncernredovisningen innefattar även bolagsstyrnings- och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023.

 • 500 000 +

  användare

 • 7 000 +

  specialister

 • 1 300 +

  medarbetare

Om Karnov Group

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”.

>150 års historia

Karnov Group är grundat på en mans övertygelse; att tillgång till lagen är grundläggande för alla framstående samhällen. Vår historia stäcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden. Idag är Karnov Group en europeisk digital kunskaps- och informationsleverantör med verksamheter i sex länder.