Rapport Presentation Audiocast
14 december, 2020 Karnov Group förvärvar DIBkunnskap AS - Presentation
5 november, 2020 Delårsrapport Q3 2020
26 augusti, 2020 Delårsrapport Q2 2020
5 maj, 2020 Delårsrapport Q1 2020
31 mars, 2020 Årsredovisning 2019
21 februari, 2020 Bokslutskommuniké 2019