Rapport Presentation Audiocast
10 mars, 2021 Aktiespararnas temakväll "Oupptäckta högpresterare"
14 december, 2020 Karnov Group förvärvar DIBkunnskap AS - Presentation
3 september, 2019 Carnegie Mid Cap Seminar, CEO presentation