Valberedningen består av:

  • Ulrik Grönvall, Fondförvaltare, Swedbank Robur, Sverige;
  • Isak Lenholm, Analytiker, Carnegie Fonder, Sverige;
  • Ted Keith, Fondförvaltare, Long Path Partners, USA; och
  • Magnus Mandersson, Styrelseordförande, Karnov Group AB (publ).

Ulrik Grönvall har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det genom att kontakta beredningen. Sådana förslag skall vara valberedningen tillhanda senaste den 31 december 2023 för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Förslag till årsstämman bör vara styrelsen till handa senast den 20 mars 2024, d.v.s. sju veckor före årsstämman som är planerad att äga rum den 8 maj 2024. Kallelse till årsstämman publiceras senast fyra veckor innan årsstämman. 

Valberedningen kan nås på följande adress: nomination.committee@karnovgroup.com.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 18.00 CEST den 12 september 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.