Valberedningen består av:

  • Ulrik Grönvall, Fondförvaltare, Swedbank Robur, Sverige;
  • Isak Lenholm, Analytiker, Carnegie Fonder, Sverige;
  • Ted Keith, Fondförvaltare, Long Path Partners, USA; och
  • Magnus Mandersson, Styrelseordförande, Karnov Group AB (publ).

Ulrik Grönvall har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det genom att kontakta beredningen. Sådana förslag skall vara valberedningen tillhanda senaste den 31 december 2023 för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Förslag till årsstämman bör vara styrelsen till handa senast den 20 mars 2024, d.v.s. sju veckor före årsstämman som är planerad att äga rum den 8 maj 2024. Kallelse till årsstämman publiceras senast fyra veckor innan årsstämman.

Valberedningen kan nås på följande adress: nomination.committee@karnovgroup.com.