Finansiell utveckling det första kvartalet

  • Den organiska tillväxten uppgick till 5,8% i kvartalet. Koncernens nettoomsättning ökade med 140,7% till 614 MSEK (255, proforma 571*). Region Nord bidrog med 278 MSEK (255) och Region Syd bidrog med 336 MSEK (proforma 316*). Förvärvad tillväxt bidrog med 132,3% och valutaeffekterna uppgick till 2,6%.
  • Koncernens justerade EBITA uppgick till 140 MSEK (104, proforma 135*) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 22,9% (40,8, proforma 23,6*). Region Nord bidrog med 120 MSEK (115), Region Syd bidrog med 38 MSEK (proforma 31*) och Koncerngemensamma kostnader uppgick till -18 MSEK (-11).
  • Periodens resultat uppgick till 18 MSEK (24).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 SEK (0,23 och 0,22).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 210 MSEK (157).

VD Pontus Bodelsson kommenterar kvartalet:

Utvecklingen under det första kvartalet har varit mycket god. Vi har haft en högre organisk tillväxt i Region Nord jämfört med förra året och Region Syd är fortsatt stabilt. Karnov Group har en stark position som leverantör av juridiska informationstjänster i Europa. Resultat-utvecklingen under det första kvartalet visar att vi kontinuerligt ökar kundnyttan. Vår starka förmåga att genera kassaflöde skapar goda möjligheter för framtida förvärv.

Europeisk tillväxt med starkt operativt kassaflöde

Resultatet under årets första kvartal var tillfredställande. Den organiska tillväxten i Region Nord var högre än motsvarande kvartal föregående år, och försäljningsutvecklingen fortsatt stabil i Region Syd. Valutaeffekterna under kvartalet hade positiv inverkan, och framgångsrik nykundsbearbetning inom offentlig sektor, samt merförsäljning till befintliga kunder, bidrog till tillväxten i Region Nord. Vår nya produkt Rättsområdesanalyser (ROA) hade god försäljningsutveckling under kvartalet. Produkten säljs separat eller som tilläggsfunktion till abonnemanget. DIBkunnskap, samt våra verksamheter inom EHS, hade fortsatt lönsam tillväxt.

Vi arbetar med att utvidga vårt produktutbud i Region Syd och avsikten är att med detta skapa ytterligare kundnytta på de lokala marknaderna. Aranzadi LA LEY påbörjade försäljning mellan sina respektive kunder, och vårt franska bolag Lamy Liaisons hade stabil utveckling helt i linje med förväntan.

Lönsamheten i Region Nord är på fortsatt hög nivå, och vi har inlett synergiarbetet i Region Syd i syfte att förbättra lönsamheten där.

Skuldsättningsgraden i slutet av kvartalet var 3,4x proforma EBITDA LTM. Våra verksamheter har nu slutfört sina respektive faktureringssäsonger och kundbortfallet har varit lågt. Vår starka förmåga att generera kassaflöde skapar möjligheter för framtida förvärv och vi håller ögonen öppna för nya möjligheter.

Affärsutveckling och nya möjligheter

Makrotrender på marknaden leder till en alltmer komplex och snabbt föränderlig lagstiftning, och de underliggande drivkrafterna ger utrymme till fortsatt tillväxt. Vi kommer fortsatt att stärka vår position på marknaden och leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder. Vi fokuserar på att möta våra kunders behov och erbjuder högsta produktkvalitet, samt levererar en förstklassig användarupplevelse. För att fortsatt vara nära våra kunder medan vi växer i Europa, har vi omorganiserat vår koncernledning. Den nya koncernledningen är verksam sedan slutet av mars.

I Region Syd har vi i Spanien slagit samman Aranzadi och La Ley. Vårt fokus är att slutföra integrationen och flytta allt innehåll till en gemensam teknisk plattform, samt realisera synergier. Allt arbete med detta fortskrider enligt plan.

Utökad kundnytta med hjälp av AI

Utvecklingen inom legal tech går fort. Sedan ChatGPT lanserades i slutet av förra året har generativ AI fått ett starkt uppsving. Vi bedömer att generativ AI kommer att bli ett viktigt verktyg för jurister framgent.

Vi genomför för närvarande tester med AI för att skapa kundnytta på samtliga marknader. Vårt samlade innehåll ger oss goda förutsättningar att träna och förbättra neurala nätverk. Vi ser både möjligheter att utöka kundnyttan, samt att effektivisera vårt eget arbete med hjälp av AI.

Vi har redan AI-baserade lösningar ute på marknaden i Region Syd och vi avser lansera ytterligare verktyg under året.

Vår bedömning är att legal tech kommer att spela en viktig roll som hjälpmedel i att förstå och hantera komplex lagstiftning. Vi för en nära dialog med legal tech-bolag och vi investerar löpande i lösningar som vi tror kommer vara våra kunder till störst nytta.

Telefonkonferens den 9 maj

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 09.00 där VD Pontus Bodelsson och tillförordnad CFO Leif Mårtensson presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://ir.financialhearings.com/karnov-group-q1-2023.

Om du önskar delta via telefonkonferens, och därmed kunna ställa frågor muntligen, registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200739

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen. Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För ytterligare upplysningar:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef

Telefon: + 46 709 957 002

E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

 

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson kl. 08.00 CEST den 9 maj 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

*Proforma-räkenskaperna har inkluderats för jämförbarhet mellan perioderna. Siffrorna har inte reviderats av bolagets revisor.