Finansiell utveckling det tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 15% till 222 MSEK (193) varav organisk tillväxt utgjorde 8%.
  • EBITA uppgick till 80 MSEK (77) och EBITA-marginalen till 36,1% (39,9%).
  • Justerad EBITA uppgick till 88 MSEK (77) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 39,5% (39,9%).
  • Periodens resultat uppgick till 23 MSEK (28).
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,24 SEK (0,28).
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till -4 MSEK (-1).

VD Pontus Bodelsson kommenterar kvartalet:

Vi levererar starka resultat under det tredje kvartalet, både på den övre raden och i vinstmarginaler. Samtidigt har vi i linje med vår tillväxtstrategi varit framgångsrika i ytterligare förvärv. Med förvärvet av Echoline i Frankrike har vi tagit nästa steg på vår resa att stärka vårt erbjudande på marknaden för miljö- och hälsoskydd på internationell skala, medan förvärvet av Ante ger oss möjlighet att stärka kundnyttan i vårt kärnutbud genom AI-baserad sökteknologi.

Starka resultat i både Danmark och Sverige/Norge
Vår tillväxt om 15 procent kom från förvärvad tillväxt samt stark organisk tillväxt i både Danmark och Sverige/Norge. Vi tog också igen litet av den negativa inverkan som Covid-19-pandemin hade under föregående år.

Vår icke-prenumerationsbaserade del av offline-verksamheten, huvudsakligen böcker, offentliga publikationer och juridiska fortbildningskurser, har visat goda resultat bättre än beräknad marknadstrend, eftersom Covid-19-pandemin hade en väsentligt negativ inverkan föregående år och det tar vi nu igen.

Vår justerade EBITA-marginal var på en tillfredsställande nivå om 39,5 procent under det tredje kvartalet och samtidigt upprätthåller vi vid slutet av kvartalet en nettoskuldsättningsgrad om 2.9, under vårt finansiella mål.

Genomförande av tillväxtstrategi
Marknaden för miljö- och hälsoskydd (EHS)-lösningar växer. Detta till följd av ökade regulatoriska krav och behov av efterlevnadsverktyg. Med förvärvet av Echoline realiserar vi vår tillväxtstrategi att växa internationellt på den växande marknaden för efterlevnadslösningar inom EHS. Echoline arbetar mot ISO-certifierade verksamheter i de fransktalande områdena i Europa och har avtal med stora och medelstora verksamheter i Frankrike och Benelux-länderna. Plattformen är molnbaserad och affärsmodellen är huvudsakligen prenumerationsbaserad. Genom detta förvärv stärker vi vår närvaro inom EHS-vertikalen och visar även vår förmåga att göra förvärv på den europeiska marknaden.

I Sverige fortsätter vi växa inom offentlig sektor, kommuner och EHS. Funktionaliteten i vår omfattande kommunlösning uppskattas av våra användare och driver tillväxten i offentlig sektor. Vidare ser vi en trend där vi har merförsäljning till våra befintliga kunder, där våra tjänster även används av andra än våra kärnanvändare.

I Danmark ser vi marknaden för kommuner som en god möjlighet för oss att erbjuda våra fokuserade lösningar och tillföra mervärde till befintliga och nya kunder i den offentliga sektorn. Vi har nyligen lanserat vår juridiska informationslösning för handläggare på kommuner; Karnov Kommune.

I Norge fortsätter DIBkunnskap AS att leverera enligt plan och bolaget avser lansera sina tjänster i Sverige innan årets slut.

Bättre beslut, snabbare
Under kvartalet har jag fortsatt träffa kunder och jag är övertygad om att våra starka resultat kommer av att vi levererar lösningar som möjliggör att ta bättre beslut, snabbare. Jag vill tacka alla kunder, experter, författare och partners för samarbetet under det tredje kvartalet.

Telefonkonferens den 4 november

En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00 där VD Pontus Bodelsson och CFO Dora Brink Clausen presenterar rapporten samt svarar på frågor.

Du kan följa presentationen och konferensen via webbsändning på följande länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor skriftligen: https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q3-2021

Presentationen kan också ses på www.financialhearings.com.

För att delta i konferensen via telefon och därmed kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 505 583 51
DK: +45 7 872 3252
NO: +47 2 350 0236
UK: +44 333 300 92 63
US: +1 646 722 4902

Presentationsmaterialet och rapporten kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på www.karnovgroup.com. En inspelad version kommer även att finnas tillgänglig efter presentationen.

För ytterligare upplysningar:
Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
Telefon: + 46 709 957 002
E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

Dora Brink Clausen, CFO
Telefon: + 45 3374 1248
E-post: dora.brink.clausen@karnovgroup.com

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 4 november 2021 klockan 08.00 CET.