Elevate Legal fokuserar på trender, teknologi och transformation i juristbranschen och på talarlistan finns internationella och skandinaviska experter från både företag och myndighet; Daniel Katz (Professor of Law, Chicago Kent Law), Catie Butt (Executive Director, A&O Consulting at Allen & Overy), Victoria Swedjemark (Founder Glowmind) och John Engholm (Lawyer, Legal Tech Founder and Investor) med flera. 

” Med Elevate Legal vill vi skapa en mötesplats och en arena där viktiga branschfrågor kan föras fram och diskuteras. Vi hoppas på så sätt stärka industrin vi verkar i och underlätta kundskapsdelning oavsett om det gäller trender, ny teknik eller nya beteenden och attityder”, säger Alexandra Åquist, VD Norstedts Juridik. 

” Vi hoppas att branschen välkomnar Elevate Legal och ser möjligheterna att över landsgränser dela kunskap och erfarenheter. Vi vill förmedla insikter om vad vi som bransch behöver fundera över och arbeta med redan idag för att vara bättre rustade för framtidens utmaningar, fortsätter Alexandra Åquist. 

Elevate Legal hålls på engelska och går av stapeln den 18-20 maj 2021 (halvdagar). Eventet organiseras gemensamt av Norstedts Juridik och Karnov Group. 

Varmt välkomna! 

Läs mer här: http://www.nj.se/elevatelegal  

För mer information om eventet eller intervjufrågor: :

Caroline Wiroth, PR och Kommunikationsansvarig
Telefon: +46 72271 6009
E-post: caroline.wiroth@nj.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 29januari 2021, kl.10.00 (CEST).

Om Norstedts Juridik Norstedts Juridik är marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företagets digitala informationstjänst, JUNO, används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik erbjuder juridisk fortbildning och är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket och Lexino, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. 

Norstedts Juridik är en del av Karnov Group.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen och LEXNordics, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.