Årsredovisningen finns nu tillgänglig under https://www.karnovgroup.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen finns även fysiskt tillgänglig på bolagets huvudkontor och skickas till de aktieägare som så begär.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Head of Investor Relations
Telefon: +46 707 597 668
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.05 CEST den 31 mars 2022.