Valberedningen för årsstämman 2020 består av följande parter:

  • Sacha Oshry, Director, Rothschild & Co, Five Arrows Principal Investments, Storbritannien;
  • Christian Petersen, Operating Executive, Vind LV AS, Norge;
  • Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten, Fjärde AP-fonden, Sverige; och
  • Magnus Mandersson, Styrelseordförande, Karnov Group AB.

Sacha Oshry är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det genom att kontakta beredningen. Sådana förslag skall vara valberedningen tillhanda senaste den 30 december 2019 för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Förslag till årsstämman bör vara styrelsen till handa senast den 16 mars 2020, dvs sju veckor före stämman som är planerad att äga rum den 5 maj. Kallelsen till årsstämman är planerad att publiceras i mars.

Valberedningen kan nås på följande adress: nomination.committee@karnovgroup.com.