Valberedningen består av:

    • Ulrik Grönvall, Fondförvaltare, Swedbank Robur, Sverige;
    • John Strömgren, Fondförvaltare, Carnegie Fonder, Sverige;
    • Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten, Fjärde AP-fonden, Sverige; och
    • Magnus Mandersson, Styrelseordförande, Karnov Group AB (publ).

Ulrik Grönvall har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det genom att kontakta beredningen. Sådana förslag skall vara valberedningen tillhanda senaste den 31 december 2022 för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Förslag till årsstämman bör vara styrelsen till handa senast den 22 mars 2023, d.v.s. sju veckor före årsstämman som är planerad att äga rum den 10 maj 2023. Kallelse till årsstämman publiceras senast fyra veckor innan årsstämman.

Valberedningen kan nås på följande adress: nomination.committee@karnovgroup.com.